Iň köp satylýan önüm

Önümlerimiziň örän giň görnüşi bar.

 • göwher tabak

  göwher tabak

 • Nusga tabagy

  Nusga tabagy

 • Galvanizli listler

  Galvanizli listler

 • Weokary howa çalşygy reňkli örtük

  Weokary howa çalşygy reňkli örtük

  Floroplastika we akril rezin garrylyga garşy gowy häsiýetlere eýedir.Polat plastinanyň çydamlylygy we poslama garşylygy polat plastinanyň üstki örtüginde ýokary çydamly örtülen polat plastinka ulanyp gowulaşyp biler.Müşderileriň talaplaryna esaslanyp, 30 ýyldan gowrak peýdaly ömri bilen ýokary howa geçirijilik reňkli örtükli plastinka berip bileris.Reňkli örtükli plastinka önümçilik liniýasy ýokary derejeli gurluşyk önümlerinde ulanylyp bilner;awtoulag;öý enjamlary;gün panelleri;galyň örtük kor ...

 • Reňk bilen örtülen listiň dürli örtükleri

  Reňk bilen örtülen listiň dürli örtükleri

  1. lighteňil agram Reňkli polat plastinkanyň ýeňil agramy sebäpli, gurluşyk wagtyny tygşytlaýan amatly transport we aňsat gurnama hödürläp biler.2. Daşky gurşawy goramak we pul tygşytlamak Reňkli polatdan ýasalan iş otagyny gaýtadan ulanyp bolýar, daşky gurşawy goramagy we pul tygşytlamagy teklip edip biler, şeýle hem hapalanma we ses ýok. 3. strengthokary güýç Polat gurluşy, önümler sebäpli güýçli göterijilik ukybyna, gysylmagyna we egilmek garşylygyna ...

 • Erişli galvanizli polat list

  Erişli galvanizli polat list

  Şeýle önüm gyzgyn suwa batyrmak usuly bilen hem ýasalýar, ýöne tankdan çykandan soň derrew sink we demirden inçe filmleri emele getirmek üçin 500 about töweregi gyzdyrylar.Bu galvanizli örtük gowy örtük berkligi we kebşirleýiş ukybyna eýedir.ABŞ-nyň iň ösen polat önümçiligini ulanyp, galvanizli önümçilik liniýasy, önümiň esasy aýratynlyklary 0,15-1.5mm * 800 ~ 1250mm.Önümçilik liniýasy üznüksiz peçiň radiasiýasy bilen enjamlaşdyrylandyr;ýyladyş turbasynyň görnüşi ...

 • Önümler

  Önümler

  önümlerimiziň örän giň görnüşi bar: meselem, polat turba ýaly;Göni tikilen kebşirlenen turba;

 • Hil

  Hil

  Kompaniýa häzirki zaman dolandyryş düşünjesini kabul edýär, ýokary hilli önümçilige we bitewilige amal edýär.

 • Hyzmat

  Hyzmat

  Has ýokary hilli we hyzmaty üpjün etmek üçin önümçilik prosesine ünsi jemledik.

 • Eltip bermek

  Eltip bermek

  Qualityokary hilli, gyssagly eltip bermek, bäsdeşlik bahasy
  Geljekki ösüşimiz üçin berk binýady üpjün edýän ISO9001-e ýetdik.

LIAOCHENG DERUNYING ÖNÜMLER WE MATERIALLAR CO., LTD

Önümlerimiziň örän giň görnüşi bar.