Önümlerimiz

  • Öý we bina üçin kalsiý silikat tagtasy

    Öý we bina üçin kalsiý silikat tagtasy

    Satýan kalsiý silikat tagtamyz Günorta-Gündogar Aziýanyň köp daşary ýurt bazarlaryna eksport edildi.Ösýän sargyt önümlerimiziň ýokary hilli bolandygyny görkezýär.Häzirki wagtda bazaryň uzak möhletli synagyndan soň önümlerimiziň ajaýyp çykdajy öndürijiligi pudak ulanyjylary tarapyndan giňden wasp edildi.Satýan önümlerimizde esasan bezeg üçin ýyly we kalsiý silikat tagtany saklamak üçin kalsiý silikat tagtasy bar.· Termiki izolýasiýa üçin kalsiý silikat tagtasy ...