Önümlerimiz

Reňk bilen örtülen listiň dürli örtükleri

Gysga düşündiriş:

Arza:Esasan polat gurluşyk ussahanasy, howa menzili, ammar we sowadyjy we ş.m. ulanylýar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

pe1

1. Lighteňil agram
Reňkli polat plastinkanyň ýeňil agramy sebäpli, gurluşyk möhletini tygşytlaýan amatly transport we aňsat gurnama hödürläp biler.

2. Daşky gurşawy goramak we pul tygşytlamak
Reňkli polatdan ýasalan iş otagyny gaýtadan ulanyp bolýar, daşky gurşawy goramagy we pul tygşytlamagy teklip edip biler, şeýle hem hapalanma we ses ýok

3. strengthokary güýç
Polat gurluşy sebäpli önümler güýçli göterijilik ukybyna, gysylmagyna we egilme garşylygyna eýe.

4. surfaceüzü tekiz we arassalamak aňsat, uzyn antikroziýa döwri, gaýtadan ulanmak üçin amatly.

PE

5. Reňk bilen örtülen polat plastinka güýçli hapalanma garşylygy bar.Poliester örtüginiň üstünde ketçup, pomada, kofe içgileri we nahar ýagy ulanylýar.24 sagat ýerleşdireniňizden soň, ýuwujy suwuklyk bilen arassalaň we guradyň, netijede onuň ýagtylygy we reňki üýtgemez.Içinden daşyna reňk bilen örtülen polat plastinkanyň gurluş gatlagy sowuk rulonly plastinka, galvanizli gatlak, himiki öwrülişik gatlagy, esasy örtük (primer) we inçe örtük (öň we arka boýag).Bu görnüşli plastinka gyrkylmak, egilmek, burawlamak, çişirmek we täze reňk, güýçli ýelmeşme, gowy poslama garşylyk we bezeg we gaýtadan işlemek aýratynlyklary üçin ulanylyp bilner.Reňk bilen örtülen polat plastinka, esasan, daşarky diwar gurmagyň howa tagtasy hökmünde ulanylýar.Diwar üçin ulanylsa, ýylylyk izolýasiýa gatlagy edilmelidir.

Örtük reňki Kompaniýanyň standartyna ýa-da müşderiniň talaplaryna laýyklykda
Galyňlyk 0.12-2.0MM
Ini 750-1200MM
Agram 3-9TON
Sink örtügi 20-275G / M2
Gaplamak Eksport gaplama standarty
Substrat görnüşi Galvanizli / Galvalume
Töleg T / T.
Bellik Customöriteleşdirilen önümleri kabul ediň
Yzky reňk Ak çal, deňiz gök, gyrmyzy we ş.m.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Iň köp satylýan önüm

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär