HarytlarymyzMüşderiler tarapyndan köplenç ykrar edilýär we ygtybarly we Hytaýda ýyladyşhana gurmak üçin pes uglerod demir tegelek kebşirlenen boş gyzgyn galvanizli boýag öňünden galvanizlenen ERW turba suw turbasy polat turba Gi turba galvanizli turba, Hytaý üçin täze eltip bermek üçin yzygiderli ösýän ykdysady we jemgyýetçilik isleglerini kanagatlandyryp biler. topar, bizem ýörite sargytlary kabul edýäris.Korporasiýamyzyň esasy maksady elmydama ähli perspektiwalar üçin kanagatlanarly ýady ösdürmek we uzak möhletleýin girdeji gazanmak üçin işewürlik hyzmatdaşlygyny ýola goýmakdyr.
Hytaý polat turbasy üçin täze eltiş, Galvanizden öňki turba, Önümçilik we eksport biznesinde 10 ýyldan gowrak tejribe topladyk.Elmydama bazaryň islegini kanagatlandyrmak we çözgütlerimizi täzeläp myhmanlara yzygiderli kömek etmek üçin täze önümleriň we çözgütleriň görnüşlerini taýýarlaýarys we dizaýn edýäris.Biz Hytaýda ýörite öndüriji we eksportçy bolduk.Nirede bolsaňyzam, bize goşulyň we bilelikde iş pudagyňyzda ajaýyp geljegi emele getireris!Beýleki polat önümleri3


Iş wagty: 23-2022-nji maý